Om Askøy Akupunktur

Askøy Akupunktur eies og drives av Mette Hopland Trolie.
Mette er utdannet sykepleier ved Stavanger Røde Kors Sykepleiehøyskole i 1986 og har arbeidet som sykepleier ved diverse institusjoner i mange år.

Hun ble utdannet i klassisk akupunktur i 1993 og har siden drevet Askøy Akupunktur.
I 1997 reiste hun på et studieopphold i Kina og jobbet på et sykehus i Beijing.

Mette er medlem av Akupunkturforeningen og har hatt verv i foreningens etter- og videreutdanningskomite i mange år.
Hun har deltatt som en av 10 behandlere i et stort forskningsprosjekt i regi av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) ved Universitetet i Tromsø (2007-08). Denne studien omhandlet akupunktur som hjelp mot hetetokter for kvinner i overgangsalderen.